12 de septiembre de 2018
12.09.2018

Congrés sobre l'aprenentatge lingüístic a través de la literatura

11.09.2018 | 21:24

El Servei de Formació de la Conselleria d'Educació (Cefire) organitza aquest mes de setembre el congrés «Litera't», que versarà sobre l'aprenentatge de llengües mitjançant la literatura. La cita se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre al Palau de les Artes de València. El Congrés pretén ser un punt de trobada i d'intercanvi d'idees que contempla tres ponències marc que se subdivideixen en diferents tallers. Aquests tallers recorren totes les etapes educatives des d'Infantil fins a l'ensenyament de persones adultes. Els temes centrals de les ponències i tallers són «Didàctica dels gèneres literaris en l'aula», «Ideologia en la literatura» i «Representació de les múltiples identitats en la literatura».

El títol i els ponents de les conferències marc són:  «Estratègies comunicatives a través de la poesia visual», a càrrec de Glòria Bordons (Universitat de Barcelona); Desmuntar prejudicis amb la literatura», per María José Olaziregi (Universitat del País Basc); i «Children's Books by Canonical Authors in the EFL Classroom», per Elena Ortells (Universitat Jaume I). Els tallers estaran relacionats amb les ponències de les conferències plenàries i les llengües de comunicació tant de les conferències com dels tallers seran les llengües cooficials del territori i l'anglés.  

Els títols i les intervencions en els tallers són:  «Poesia en l'aula d'Infantil», pel Cefire d'Infantil; «Poesia en l'aula de Primària», per Mar Benegas (El Sitio de las Palabras); «La narració mitjançant la tècnica Stop Motion», per Pablo Llorens (Potens Plastianimation); «Revista digital i club de lectura», per Mirella Garcia (FPA Oriola); «Titelles a l'aula d'Infantil. Revisió de rols de gènere, per Lorena Comín (Disparatario); «Multiculturalism and Literacy in Picture Books to destroy prejudices», per Agustín Reyes (UV); «Teatre: eina literària i lingüística, per Rafa Palomares (Teatro Inestable-IES Sedaví); «Diversitat en la literatura LGTB per enderrocar prejudicis. El còmic i l'àlbum», per Guillermo Soler (UA-IES Severo Ochoa, Elx); «Àlbum il·lustrat i interculturalitat en contextos plurilingües», per Noèlia Ibarra i Josep Ballester (UV); Literatura diversa per a comunicar-se en un món divers», per Miquel Oltra i Rosa Pardo (UV); «Seqüències didàctiques per repensar la identitat», per Anna Esteve i Paül Limorti (UA); i «Poesia visual: una altra manera d'entendre el món», per Carles Cano (IES Comarcal, Burjassot).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook