02 de noviembre de 2019
02.11.2019
Tribuna

Pareu la farsa de l'eradicació de la Xylella

01.11.2019 | 21:14
Pareu la farsa de l'eradicació de la Xylella

Sense verificar que l'eradicació és viable, sense avaluar (no s'ha publicat cap informe) si l'eradicació és eficaç, s'ha continuat durant més de dos anys amb l'eradicació d'ametlers

El tractament de la plaga de Xylella fastidiosa múltiplex ST6 ha esdevingut una farsa on les autoritats fitosanitàries agràries, forestals i mediambientals del Govern valencià estan fent una sàtira amb el aspectes més ridículs i grotescs del seu mode de procedir amb la gestió caòtica de la plaga.

Inicialment, el juliol de 2017, en detectar la malaltia a Guadalest per primera vegada, la Conselleria d'Agricultura decretà un brot epidèmic, i plantejà un Pla d'Acció que adoptava l'eradicació com a tractament, d'acord amb la legislació estatal i europea. El tractament correcte d'una epidèmia detectada per primera vegada és certament l'eradicació, però a partir d'ací comença la farsa.

Sense disposar presumptament d'informes de confirmació de l´estat d'epidèmia (no s'han publicat), sense verificar que l'eradicació és viable, sense avaluar (no s'ha publicat cap informe) si l'eradicació és eficaç, s'ha continuat durant més de dos anys amb l'eradicació d'ametlers, davant els ulls dels agricultors i dels ciutadans de les comarques afectades que veuen, sense necessitat d'informes, que estem en una fase d'endèmia, en la qual la Xylella es queda a viure al nostre territori, com viu a Amèrica.

Al primer capítol de la sàtira s'introdueixen aspectes cruels, que rius per no plorar, com que, des de la primera resolució fins la sisena, el cap de Servei de Sanitat vegetal i el director general d'Agricultura de la Conselleria, resolen que no es destruirà la vegetació susceptible en 100 metres al voltant del vegetal infectat, que és el que determina la legislació bàsica europea, i, més papistes que el papa, diuen ells que per més seguretat, resolen que s'eradique tota la parcel·la on està l'ametler malalt, i una profunditat de 100 metres en les parcel·les veïnes, el que multiplica els danys innecessaris, econòmics, mediambientals i morals. A partir de la setena resolució, tingueren a bé ajustar-se a la legislació europea.

El segon capítol de la farsa tracta de com s'aplica una eradicació sui generis, adaptada per a Conselleria d'Agricultura, que no respecta la legislació de la Unió Europea, que és d'obligat compliment. Una situació grotesca ha estat incomplir la legislació europea que mana arrancar els ametlers fins les arrels i destruir tota la fusta, i que s'ha simplificat serrant el ametlers arran de terra, els quals rebroten, i vol dir que la malaltia persisteix al territori.

Altres desficacis que acompanyen aquesta deficient i ineficaç eradicació els podem trobar a l' Informe d'Auditoria UE de febrer-març de 2018 on es detecta: incompleta prospecció de mostres (respecte a normativa UE); retard en l'anàlisi de les mostres d'un 37% al moment de l'auditoria, el que no permetia conèixer en eixe moment els límits on arribava la infecció; de 122 mostres enviades a laboratori per determinar la subespècie, nomes 25 foren positives a XF múltiplex ST6, un percentatge tan baix que no permet excloure que al territori afectat puguen haver altres subespècies que afecten olivera, vinya o cítrics; retard en la destrucció dels vegetals hospedants en la superfície afectada de mesos i anys (front els 15 dies legals); tractament insecticida incorrecte, fet fins set setmanes abans de l'eradicació (2-3 dies abans és correcte); no s'arranquen tots els vegetals hospedants dins el 100 m de radi al voltant de l'ametler infectat, i més incompliments de la normativa.

I per a no decebre ningú, el tercer acte de la farsa no defrauda. Amb el canvi de titular de la Conselleria d'Agricultura valenciana el passat 28 d'abril, i la gran dispersió i el gran nombre de nous vegetals infectats al llarg i ample de les Marines i el Comtat, els agricultors i la societat civil esperàvem una avaluació de la situació (no se'n ha fet ninguna), i un canvi en el Pla d'Acció contra la Xylella, que, donada la densitat de positius per km2 de territori, haurà de ser l'adopció del tractament i control per contenció, prevista a l'article 7 de la Decisió d'Execució UE 2015/789. Què equivocats anàvem!

Una farsa és una situació no realista, en la que, ja ho hem explicat en altre moment, alguns actors construeixen una situació social d'acord amb els seus interessos, i apliquen les solucions que els convenen. Però una vegada més, els nostres governants es superen a sí mateix i ens sorprenen. I diuen, ara es farà eradicació només a les parcel·les ermes, i es respectaran les parcel·les treballades, i, més sorprenent, només s'arrancarà el vegetal infectat. I així ho conten als alcaldes, i aquests als seus veïns. I així s'està fent.

I què tenen de farsa aquestes mesures? Doncs que no estan escrites en cap document oficial i públic del govern valencià ni de la UE. Són comentaris i accions destinades probablement a desactivar els moviments que estem demanant la contenció. Que s'està demanant opinió a la Comissió Europea sobre què cal fer amb la Xylella? Facen públic l'informe enviat a la UE, perquè això sembla una presa de pel. Realment, la Conselleria d'Agricultura valenciana ara mateix està compromesa amb l'eradicació segons el Pla d'Acció vigent i està fent contenció il·legalment. Pareu ja la farsa de l'eradicació!

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook