05 de febrero de 2019
05.02.2019
ÚLTIMA HORA
Pedro Espadero y Sergio Gómez repiten como artistas de las Hogueras Oficiales de 2020

El futur de la pesca d'arrossegament al Mediterrani

05.02.2019 | 04:15
El sector pesquer està realment preocupat davant d'un futur incert i sotmés a normatives que, a parer nostre, defugen la lògica i el sentit comú. 
 
Considerem erronis certs plantejaments o mesures adoptats, deguts, sens dubte, a un error de concepte. No dubtem de la necessitat i eficàcia de les campanyes publicitàries que insisteixen en la protecció per als alevins, ni de la legislació creada amb aquest objectiu, però considerem que és igualment necessari protegir les mares durant el període de fresa i el desenvolupament inicial de les cries, ja que això afavoriria el creixement de l'estoc pesquer. 
 
Per a fer-ho és prioritari consultar els mateixos pescadors –ningú coneix la mar com ells– i disposar de l'assessorament de biòlegs marins que emeten informes i que se'n seguisquen les recomanacions. Tots aquests criteris consensuats afavoriran la creació de vedes espaciotemporals que serviran per a protegir les diferents espècies durant l'època de reproducció i contribuiran a una pesca sostenible. 
 
Pel que fa a la reducció de l'esforç pesquer que exigeixen les autoritats europees, som partidaris d'aconseguir aquesta reducció, però per a reeixir-hi caldria tindre en compte mesures com les esmentades vedes espaciotemporals i les característiques d'ubicació geogràfica de cada port. Actualment, des del moment en què una barca solta les amarres al port ja es considera que exerceix l'activitat pesquera, encara que hi ha embarcacions que han de navegar durant més de quatre hores per a arribar al calador i calar l'art de pesca, moment en el qual comença realment l'activitat i des del qual s'hauria de comptabilitzar l'esforç pesquer. Quan acaba la jornada i després de llevar l'art, ha de tornar a port, i li cal el mateix temps per a desfer camí.
 
Tot el col·lectiu de pescadors que tinc l'honor de representar estem plenament conscienciats de la necessitat d'aconseguir una pesca sostenible al Mediterrani i que les nostres captures tinguen un preu raonable, i en aquest sentit apostem per una correcta comercialització que ens permeta obtenir la mateixa rendibilitat econòmica, sense haver de dur a port grans quantitats de peix. 
 
Insistim que som els més interessats a preservar i protegir la fauna marina, sense esgotar els recursos i amb la màxima prioritat de conservar la tradició pesquera artesanal i garantir un futur digne a les generacions de nous pescadors que vulguen continuar mantenint-la.
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook