04 de diciembre de 2018
04.12.2018
CATEDRÀTIC D'ARQUEOLOGIA

Lorenzo Abad Casal: «L'Alcúdia és d'Elx i ha d'estar integrada a Elx»

03.12.2018 | 22:35
Lorenzo Abad Casal: «L´Alcúdia és d´Elx i ha d´estar integrada a Elx»

Lorenzo Abad ha sigut, entre els cursos 1979/80 i 2017/2018, catedràtic d'Arqueologia en la Universitat d'Alacant, a la qual continua vinculat com a professor emèrit. La seua trajectòria científica ha estat sempre lligada a l'arqueologia, tant a la romana com a la ibèrica. Va ser l'iniciador dels estudis sobre pintura mural romana a Espanya i durant alguns anys ha sigut director científic de l'Alcúdia.

P Qui és el propietari de l'Alcúdia? Qui la gestiona?
R L'Alcúdia era propietat de la família Ramos fins que el 1996 va ser adquirida per la Universitat d'Alacant. Per a gestionar-la es va crear la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica l'Alcúdia d'Elx, en la qual participen també l'Ajuntament d'Elx, la Diputació d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández, encara que la contribució de la Universitat d'Alacant és considerablement major que la de les altres institucions.

P Quin és l'objectiu del llibre?
R Volíem presentar l'Alcúdia des d'un punt de vista diferent del tradicional. Disposàvem d'una guia i de moltes publicacions monogràfiques, però trobàvem a faltar un llibret que es poguera portar a la mà durant la visita, que parlara no de les estructures visibles, sinó dels materials, i que servira per a integrar el jaciment amb l'entorn. No és una guia a l'ús, ni tampoc una monografia sobre una fase o un aspecte concret de l'Alcúdia, sinó més aïna un conjunt d'estampes unides per un fil conductor comú. Per això, aquest llibre constitueix un material ideal per a preparar la visita a l'Alcúdia.

P Com està estructurat?
R Està format per una sèrie de capítols breus, de tres o quatre pàgines. Cada un presenta un títol que el posiciona en el discurs general i un subtítol específic que fa referència al contingut. L'objectiu és posar el lector en situació d'entendre en uns pocs minuts el que està veient, amb un llenguatge senzill, lliure de termes tècnics que dificulten la comprensió i gran profusió d'imatges.

També incorpora alguns capítols sobre el paisatge en què s'ubica l'Alcúdia, amb rutes a partir del jaciment i els principals aspectes de la gastronomia de la zona. En resum, s'ha procurat que el lector s'integre no solament en l'Alcúdia, sinó també en l'entorn.

P Quins temes poden ser més atractius o interessants per al gran públic?
R El que més atenció desperta en relació amb l'Alcúdia és, sens dubte, la Dama, ja que una sèrie de circumstàncies històriques i polítiques fan que estiga permanentment d'actualitat. Ara bé, en el llibre la tractem com una peça més; important, però de valor històric i arqueològic similar a unes altres que també recollim.

La nostra intenció ha sigut presentar materials significatius tant pel valor artístic i estètic com per la importància històrica, arqueològica i antropològica. És possible que qui ens visite ja conega aquestes peces, però segur que després de llegir el llibre les veurà d'una manera molt diferent.

P Penseu que la publicació del llibre pot tindre algun efecte positiu?
R Aquesta ha sigut la nostra intenció, i per les dades recollides creiem que sí. Molta gent que ha vingut a l'Alcúdia amb el llibre a les mans ha entés millor la visita, i això ens ompli de satisfacció, perquè era un dels objectius del llibre, i li ha servit per a anar més enllà dels límits del jaciment. El nostre propòsit ha sigut inserir l'Alcúdia en el context en què es troba. L'Alcúdia és d'Elx i ha d'estar integrada a Elx.

P Per què us vau animar a fer un llibre de divulgació?
R Perquè creiem que la ciència ha d'estar a l'abast de tothom, que els resultats de les nostres investigacions han de ser donats a conéixer no solament en els fòrums científics, sinó també a totes les persones interessades. Al cap i a la fi, les nostres investigacions són possibles gràcies als diners públics, i el mínim que podem fer és retornar a la societat aquest esforç en forma de coneixement.

P En què esteu treballant ara?
R Haver arribat a l'edat de la jubilació fa que un es replantege l'activitat que ha vingut desenvolupant. Pense acabar coses que han quedat en el camí perquè altres més urgents requerien la meua atenció. En el cas de l'Alcúdia, vull acabar l'estudi d'un gran mosaic que està exposat en el museu i del balneum del qual formava part.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas