26 de noviembre de 2015
26.11.2015
Tribuna

Un nou impuls per a la responsabilitat social

26.11.2015 | 08:42

La responsabilitat social, en el seu vessant empresarial, és l'acció que una empresa fa més enllà del «compliment estricte de les obligacions legals vigents per assumir, de forma voluntària en el seu govern, gestió i en la seua estratègia, les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d'interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seues accions». És un instrument que permet a les empreses integrar responsabilitat, sostenibilitat, competitivitat i participació, si bé aquests compromisos poden ser més o menys heterogenis a hores d'ara i donar lloc a què una empresa tinga una política de responsabilitat social o afirme que és socialment responsable cosa que a vegades no és fàcil de mesurar. No van ara per ahí aquestes reflexions.

Parlar de responsabilitat social és fer-ho d'una realitat poc atesa a la Comunitat Valenciana pels poders públics. No hi ha hagut política clara en aquest sentit. Però ara hi ha un punt d'inflexió, una volta s'han assumit competències en esta matèria coordinades des de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. És un moment nou, doncs, per encetar al si de la Generalitat Valenciana, i amb la coordinació que pertoque, una nova etapa en la difusió, implantació i incentivació de la cultura de la responsabilitat social entre les empreses valencianes i en tota la societat valenciana; ja que, si per definició la responsabilitat social d'una empresa és una iniciativa voluntària, res impedeix, i més bé crec que ho exigeix, que aquesta voluntarietat puga venir estimulada o recolzada per polítiques públiques que fomenten i generen canvis en aquesta línia, i que visualitzen una natural col·laboració públic-privada.

De la mateixa forma l'Administració pública (a tots els seus nivells territorials i prioritàriament en el seu sector públic) pot i deu ser socialment responsable, i tal volta ho siga ja, com en qualsevol altra organització si promou una gestió transparent i un bon govern de la cosa pública. La submissió ineludible a la llei i el dret de tota Administració Pública fa que la millor forma de ser socialment responsable siga sent «legalment responsable», és a dir, legislant. I des d'ahí, una acció bàsica és tindre una contractació pública socialment responsable tenint en compte que aquesta suposa al voltant d'un 15% del PIB, el que permet que en l'ús dels diners públics es puga prioritzar en la contractació les ofertes que millor atenguen l'ocupació de persones en situació o risc d'exclusió social; la inserció laboral de persones amb discapacitat; fomenten l'estabilitat en l'ocupació; promoguen o tinguen una política d'igualtat efectiva entre dones i hòmens, adopten mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; incloguen requeriments ambientals com ara l'eficiència energètica, l'ús de productes reutilitzables, ocupació d'energies renovables, facen ús de productes de comerç just, entre altres.

No cal esmentar les últimes modificacions normatives, ja estatals, ja europees, que ho permeten, i que obliguen també a què un determinat percentatge dels contractes públics es reserve a centres especials d'ocupació o a empreses d'inserció social. El que cal és posar-ho ja en pràctica. I jornades com les que ha promogut la Universitat d'Alacant ajuden en tota aquesta tasca en la qual el compromís del govern valencià és ferm.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine